top of page

Forandringsdøgn er blevet til og drives i et samarbejde mellem 3 selvstændige konsulenter.

Vores fællesnævner er at vi er uddannet inden for det organisationspsykologiske og psykodynamiske felt. Vi brænder for at skabe trivsel ved at gøre forandringer lettere for medarbejdere og ledere.

Sammen har vi mange års erfaring som ledere, HR Partnere og som medarbejdere i store og små organisationer, fra private virksomheder og offentlige institutioner og som interne og eksterne konsulenter.

Du kan læse mere om os hver især nedenfor og på vores LinkedIn profiler. Connect gerne med os, så vi er i hinandens netværk

Louise_redigerede.jpg

Kontakt Louise

Louise_redigerede.jpg

Louise Mikkelsen Heilbuth

Jeg har en dyb og oprigtig nysgerrighed overfor mennesker og menneskelig adfærd - særligt i foranderlige miljøer. Min passion er at udvikle menneskelige relationer og forståelse. Derfor er jeg særligt optaget af det menneskelige aspekt af forandringsprocesser.

 

Fordi forandringer handler om mere end milepæle og processer!

 

Jeg har de seneste fem år været selvstændig coach og proceskonsulent. Her før har jeg arbejdet med HR udvikling i +15 år – primært i revisions- og rådgivningsbranchen (KPMG) og pharma industrien (Novartis/Alcon).

 

Jeg har ekspertise i udvikling af teams, coaching, organisatoriske forandringsprojekter samt stor erfaring i at undervise, bl.a. i kommunikation, samarbejde, konflikthåndtering, og ikke mindst forandringsprocesser.

 

Jeg elsker at lære nyt og holder mig derfor opdateret med ny viden, kurser og uddannelser. Bl.a. har jeg taget en Master i organisationspsykologi fra Roskilde Universitet, er certificeret psykodynamisk coach, og har en HD i organisation og ledelse. Herudover er jeg certificeret i Jungiansk Typeindeks (JTI) og Leadership Equity AssessmentTM (LEA) fra CfL.

T: 3133 3560

LouiseMetteMette3-08530_redigerede.jpg

Kontakt Mette

LouiseMetteMette3-08530_redigerede.jpg

Mette Bøndergaard

Den røde tråd i min karriere er udvikling af mennesker og forandring.

 

Jeg har solid erfaring med HR og det at drive forandringsprocesser og udviklingsforløb fra mine over 20 år som intern konsulent i Post Danmark (Post Nord) og Coloplast.

 

Jeg har i mine ansættelser både været modtager af forandringer og selv medvirket til at drive forandringer for individer, teams og organisationer.

 

Jeg har således dyb indsigt i de mekanismer, der træder i kraft i forbindelse med organisationsændringer, og en alsidig værktøjskasse til at hjælpe individer, teams og organisationer helskindede ud på den anden side.

Jeg er dybt optaget af menneskers potentiale og fascineret af at være bidragende til, at mennesker gør de rigtige ting for sig selv.

 

Jeg tror på udvikling gennem livet og har derfor bl.a. videreuddannet mig med Organisations Psykologisk Uddannelse, en 3-årig coachuddannelse fra ID Academy og en HRD Diplomuddannelse. Desuden har jeg et hav af certificeringer i personlighedstests, her under MBTI/JTI, karrieremodellen, beslutningsstile, PAPI, 15FQ+, OPQ32 samt Ability Test.

 

T: 3117 0880

MetteSL_redigerede.jpg

Kontakt Mette

MetteSL_redigerede.jpg

Mette Larsson Stockmarr

Jeg brænder for at hjælpe ledere og medarbejdere med at øge deres evne til at rumme og håndtere forandringer. Denne evne bidrager til at forandringstiltag bliver forankret og hjælper til, at virksomheden når sine mål. 

 

Som ledelsesrådgiver skaber jeg gode resultater med menneskelig- og forretningsmæssigudvikling i, såvel offentlige som private virksomheder. Mere end 10 års ledererfaring fra internationale teknologivirksomheder har givet mig indgående kendskab til de udfordringer ledere og medarbejder oftest sidder med i forandringsprocesser. 

 

Jeg har øje for, at udviklingsprocesser består af både personlige, gruppedynamiske og strukturelle forandringer som der skal arbejdes med. Jeg arbejder med den konkrete adfærd som ledere og medarbejdere skal ændre for at understøtte en forandring. Jeg sørger endvidere for, at der skabes rum til at forstå og håndtere de forskellige menneskelige reaktioner. 

 

Min lyst til at ”udvikle mennesker” gælder også mig selv… Udover en Master i Organisationspsykologi har jeg taget en adfærdsdesigneruddannelse og er certificeret i forandringsledelses-værktøjet Prosci/ADKAR. Jeg er endvidere certificeret i forskellige ledelses- og teamudviklingsværktøjer bl.a. DiSC, JTI samt Teamkompasset.

T: 2613 2977

.
bottom of page