top of page

Forandringsdøgn er et seminar, der giver dig og din organisation mulighed for at arbejde med forandringer - og de følelser og forhindringer der opstår i forbindelse med forankringen af de nye beslutninger, systemer, strategier, etc..

Hvordan adskiller Forandringsdøgn sig fra alt muligt andet?

Forandringsdøgnet er baseret på en erfarings- og oplevelsesbaseret læringsform.

 

Via en vekselvirkning mellem teori og praksis får deltagerne unik indblik i egne og kollegers reaktionsmønstre og deres indbyrdes dynamikker. Som konsulenter hjælper vi med at fastholde det lærte, så det forankres.

Noget af det helt særlige ved Forandringsdøgn er, at vi bl.a. laver en organisationsøvelse - ChangeLab.

 

I ChangeLab skaber vi en simuleret virkelighed, der spejler organisationens konkrete virkelighed og dynamikker.

Billede_Produkt_Cirkel_skåret_til.png

ChangeLab sætter således rammen for at deltagerne kan undersøge deres unikke og konkrete reaktioner og samspil i gruppen (kolleger/ledelse/medarbejdere).

Metoden
Metoden

På baggrund af vores erfaringer har vi således udviklet en enkel arbejdsmetode med tre faser. Det er en cirkulær proces, der gentages på alle niveauer, dvs. over en hel workshop og over den enkelte aktivitet.

Se filmen om Foradringsdøgn. Du kan også se flere film om forandringsdøgn på 'kundernes ord'.

Erfaringer og oplevelser

Deltagerne skaber først deres egne erfaringer og oplevelser gennem oplevelsesbaserede øvelser (bl.a. Organisationsøvelsen ChangeLab)
Deltagerne får derved fælles erfaring og oplevelser og en fælles referenceramme

Skærmbillede 2019-02-05 kl. 16.48.59.png
 • Oplever forandringerne på egen krop og lærer at forstå forandringerne indefra

 • Vi hjælper deltagerne med at fange, fastholde og undersøge her-og-nu oplevelser, som kan give vigtig viden om hverdagens problematikker

 • Giver mulighed for Her-og-Nu indsigter

 • Følelserne bliver mobiliseret, så det lærte forstås bedre og huskes længere 

Teoretisk perspektiv

Efter øvelserne får deltagerne en teoretisk forståelsesramme, som de kan hægte deres oplevelser på og dermed opnå en dybere forståelse af, hvad de oplevede og erfarede i øvelserne

Skærmbillede 2019-02-05 kl. 16.57.26.png

Konkret relevant teori , f.eks.:

 • Forandringsteori

 • Reaktioner på forandringer

 • Modstand

 • Adfærdsteori

 • ADKAR®

 • Persontyper i forandringer

Refleksion og dialog

Rammesatte refleksioner og dialoger sikrer, at det lærte forankres, og at den nye viden relateres til egen situation og organisation

Skærmbillede 2019-02-05 kl. 17.23.35.png
 • Hvordan føres det lærte over på egen organisation?

 • Hvad siger det vi har set om os som gruppe, som organisation, og om mig som individ?

 • Hvad kan vi bruge det til?

 • Hvad og hvordan skal vi tage det lærte med videre?

ChangeLab
Changelab

I organisationsøvelsen - ChangeLab - skaber vi en simuleret virkelighed, der spejler organisationens konkrete virkelighed og dynamikker.

Som mennesker bringer vi vores individuelle mønstre og automat-adfærd med os i de forskellige sammenhænge vi er i. Det betyder, at vi i øvelsen får at se nogle af de konkrete mønstre og dynamikker, der opstår hjemme i den pågældende virksomhed/organisation.

 

Dette giver deltagerne mulighed for sammen med konsulenterne at undersøge disse dynamikker. Både medarbejdere og ledere opnår derved en forståelse af, hvordan de selv og deres kolleger agerer under forandringer i organisationer.

Hvordan virker det?

Ved at opsætte en midlertidig organisation, hvis formål er at skabe læring og undersøge netop disse dynamikker, kan vi sammen med deltagerne få øje på noget af alt det, der normalt ligger under overfladen og foregår ubevidst.

Når vi bruger her-og-nu-fokus kan vi lære at opdage noget af det, der er på spil blandt medarbejdere og ledere - hos dem hver især og sammen.

Vi hjælper deltagerne med at fastholde, undersøge og forstå, hvorfor de reagerer, som de gør, hvad det kan være et udtryk for – og ikke mindst, hvad de kan bruge den viden til.

Tager det et helt døgn?

Forandringsdøgn er i udgangspunktet et 12-12 seminar (afholdes typisk fra kl. 12 til kl. 12 den næste dag) med fokus på forandringer. 

 

Vi tror dog på, at den bedste proces er skræddersyet så den opfylder de behov som du og din virksomhed har. Kontakt os derfor gerne og lad os sammen designe et seminar der hjælper dig med, at løse de forandringsudfordringer din virksomhed står med.

bottom of page